Opleiding 1e Hulpverlener Acute Zorg Alcohol en Drugs Incidenten

In toenemende mate krijgt de 1e hulpverlener te maken met overmatig gebruik van alcohol en drugs. Niet alleen tijdens hulpverlening op velerlei evenementen, maar ook steeds vaker tijdens uitgaan en in zijn directe omgeving.

 

Er bestaan reeds soortgelijke opleidingen, echter de opleiding Acute Zorg bij Alcohol- & Drugs Incidenten is een geavanceerde eerste hulp opleiding wat zeer waardevol is voor bijvoorbeeld een evenementen hulpverlener.

Hierdoor onderscheiden wij ons van de reeds bestaande opleidingen!

De certificatieregeling ‘Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten’, voorziet in de groeiende behoefte aan kennis en vaardigheden voor wat betreft het herkennen van  een middel en het verlenen van eerste hulp. Om te beoordelen of de aanvrager van het persoonscertificaat “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” beschikt over het beoogde niveau van kennis en \vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Om de objectiviteit van het examen te waarborgen, wordt dit afgenomen door een examenbureau dat onafhankelijk opereert van het instituut dat de opleiding heeft  verzorgd.

Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat een certificaat van vakbekwaamheid (ook wel “persoonscertificaat” genoemd) voor het vakbekwaamheidsprofiel “Acute Zorg bij Alcohol- en Drugsincidenten” (toepassingsgebied). De onderscheidende kenmerken van een certificaat van vakbekwaamheid ten opzichte van een diploma, attest of getuigschrift zijn:

  • Het certificaat heeft een bepaalde geldigheidsduur, waarna het zijn kwalificerende status verliest;
  • De certificaathouder is verplicht zijn vakbekwaamheid te onderhouden gedurende de certificatieperiode en dit aan te tonen;
  • Tijdens de geldigheidsduur van het certificaat staat de houder ervan onder toezicht van de instantie (certificatie-instelling) die het certificaat heeft toegekend.

Door accreditatie van de certificatie-instelling op basis van de norm ISO 17024, beschikt de certificaathouder over een kwalificerend document dat internationaal wordt geaccepteerd.

 

 

Drug Education Case

Wij laten tijdens de cursus uw kennis maken met de drugs die in de handel te krijgen zijn.

Uitgebreide informatie over elke drug:

  • De straatnaam
  • Het gebruik
  • De effecten
  • Testprocedures
drug education case 1
drug education case 2.jpg

Drunk Buster Simulatiebrillen

Wij laten uw ervaren wat de effecten zijn van het gebruik van Alcohol en Drugs

drunk buster1
drunk buster2
Patch_1e_Hulpverlener_AZADI