BHV 1 dag

BHV verplicht voor alle werkgevers

BHV is verplicht voor elke werkgever in Nederland. De Arbowet in Nederland heeft besloten dat een bedrijf voorbereid moet zijn op een calamiteit zoals brand, eerste hulp en ontruiming van het gebouw. De werkgever moet zich laten ondersteunen door BHV’ers (bedrijfshulpverleners). Dit zijn werknemers die een BHV cursus hebben gevolgd. BHV’ers zijn in staat om een beginnende brand te blussen, eerste hulp te verlenen en alle aanwezigen in het gebouw veilig evacueren. De BHV verplichting geldt voor bedrijven met één of meerdere werknemers.

 

BHV in de Arbowet

Artikel 3 van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV). Elke werkgever is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV en moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming.

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten ondersteunen door deskundige BHV’ers. Verder staan in dit artikel de taken van de BHV’ers en de verplichting tot opleiding van de BHV’ers.

 

BHV en ZZP

Werkt u voor uzelf als eenmanszaak of ZZP’er? Dan is BHV niet verplicht. Heeft u echter af en toe mensen over de vloer zoals bezoekers, klanten, stagiaires, tijdelijke werknemers, vakantiekrachten, dan moet u wel BHV hebben. Uiteraard is het altijd een voordeel als u als ZZP’er kunt aantonen dat u in het bezit bent van een BHV certificaat en veiligheid hoog in het vaandel hebt staan.

Maatwerk is onze specialiteit. Of het nu gaat om medewerkers van een kantoor, supermarkt of attractiepark, wij onderwijzen uw hulpverleners in het juist optreden en afhandelen van calamiteiten (1e Hulp, Brandbestrijding en Ontruimen).

Wij bieden een gevarieerd aanbod maatwerk aan:

- BHV Kinderdagverblijven
- BHV op School
- BHV Speeltuinen
- BHV Detailhandel
- BHV Bouw
- BHV Evenementen
- BHV Attractieparken
- BHV Dierentuinen

En nog veel meer....

Wij certificeren via het NIBHV en NIKTA! De keus is dus geheel aan u!

 

  • Deelname BHV 1 dag € 182,50