Paediatric Basic Life Support (PBLS)

Basiscursus voor hulpverleners

De cursus PBLS staat voor Paediatric Basic Life Support. Deze opleiding richt zich op de reanimatie van kinderen en baby’s. Naast een ‘gewone’ reanimatie cursus gericht op volwassenen is het raadzaam om de technieken van de reanimatie op kinderen en baby’s aan te leren. Deze PBLS cursus is zeer interessant voor hulpverleners die vanuit hun beroepsgroep of vrijwilligersfunctie met kinderen te maken hebben. Zo hebben ouders maar ook medewerkers van een kinderdagverblijf en hulpverleners bij een sportvereniging een grotere kans om met een kind in nood geconfronteerd te worden.

PBLS cursus - Reanimeren van baby's en kinderen

De vaardigheden uit de Paediactric Basic Life Support (PBLS) cursus zorgen ervoor dat een kind in nood beter geholpen kan worden.

Doel van de PBLS cursus:
Het kunnen toepassen van levensreddende handelingen en het uitvoeren van basale reanimatie bij baby’s en kinderen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).

Doelgroep:
Hulpverleners, ouders en oppasouders, gastouders, personeel kinderopvang en kinderdagverblijven, onderwijsdocenten en actievelingen bij (sport)verenigingen met kinderen zoals een voetbalvereniging. Volwassenen die willen leren om levensreddende handelingen en een reanimatie te kunnen uitvoeren bij baby’s en kinderen in het geval van nood.

Inhoud cursus:
In deze cursus komt aan de orde op welke wijze wij rekening moeten houden dat een kind fysiek kleiner is dan een volwassene. Een kind dient bij een levensreddende handeling op een andere wijze te worden benaderd. En daarnaast komt aan de orde dat de circulatiestoornis bij kinderen vaak anders werkt dan bij volwassenen. Onze cursus PBLS richt zich voornamelijk op de praktische vaardigheden.

Leerdoelen:
De PBLS instructeur leert u de stappen die een persoon moet doorlopen wanneer die wordt geconfronteerd met een hartstilstand bij een baby of kind.

  • Benadering van een bewusteloos kind;
  • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
  • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
  • Stabiele zijligging;
  • Het verhelpen van een dreigende verstikking.

A Jacobs EBHO beschikt over de certificering van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De opleiding wordt afgesloten met een examen waarbij de cursist wordt getoetst op zijn praktische vaardigheden.

Certificering

Bij het succesvol afronden van de Paediatric Basis Life Support (PBLS) cursus ontvangt u een PBLS certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Het certificaat is internationaal erkend door de European Resuscitation Council (ERC). Om het certificaat geldig te houden dient u elke twee jaar een herhalingstraining te volgen.

Onderdelen van de cursus:

  • Benadering van een bewusteloos kind;
  • Uitvoering van borstcompressies (hartmassage) en beademing;
  • Gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator);
  • Stabiele zijligging;
  • Het verhelpen van een dreigende verstikking.